แบบฝึกหัดชุดที่ ๓

ชื่อ………………………………..รหัส…………………………….Sec………
วันที่……………………………………..
คำสั่งถูกหรือผิดและเติมคำสั้น

……….ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) จัดเป็นมลพิษทางน้ำ
……….ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) จัดเป็นมลพิษทางอากาศ
……….มลภาวะทางอากาศมาจากจากโรงงานอุตสาหกรรม
……….มลภาวะทางอากาศเกิดเพราะประชากรมากเกินไป
……….อาชญากรรม คือการกระทำผิดข้อห้ามของขนบประเพณี
……….อาชญากรคือผู้ที่ทำผิดต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน
……….าชญากรรมในเมืองไทยเกิดจากข้อบกพร่องของกฎหมายและเจ้าหน้าที่
……….อาชญากรรมในเมืองไทยมาจากครอบครัวการแตกแยก
……….ปัญหาอาชญากรรมแก้ไขได้โดยเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาเมือง
……….ปัญหาอาชญากรรมแก้ไขได้โดยการออกกฎหมายที่รุนแรงกว่าเดิม
……….เด็กและเยาวชนกระทำความผิดเพราะขาดการควบคุมตนเองและการยับยั้งชั่งใจ
……….เด็กและเยาวชนกระทำความผิดเพราะขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว
……….สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีหน้าที่คือจับเด็กผิดมาลงโทษ
……….สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกจับ
……….การทำความผิดของเด็กและเยาวชน แก้ไขโดยลงโทษเพื่อให้เด็กเกิดความหลาบจำ
……….การทำความผิดของเด็กและเยาวชน แก้ไขโดยขยายและปรับปรุงการศึกษา
……….การทุจริตในวงราชการเกิดเพราะการกินสินบาทคาดสินบน
……….การทุจริตในวงราชการเกิดเพราะการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
ยกตัวอย่างการ “บังหลวง………………………………………….
ยาเสพติดกระตุ้นประสาท ทำให้…………………………………………………………………………….
ยาเสพติดกดประสาท ทำให้…………………………………………………………………………………..
วัยรุ่นเสพยาเสพติดเพราะ……………………………………………………………………………………….
หญิงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเพราะ………………………………………………………………….
การค้าประเวณีมีผลเสียต่อตัวหญิงโสเภณีเช่น…………………………………………………………..
……….โครงการตามพระราชดำริเริ่มแรก มีลักษณะลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง
………โครงการตามพระราชดำริเริ่มแรก รับทุกโครงการเข้าอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
โครงการหลวง มีเป้าหมายโดยเฉพาะคือ………………………………………………………………….
โครงการหมู่บ้านหุบกระพง ใช้หลักดำเนินการแบบ…………………………………………………
โครงการป่ารักน้ำ เป็นโครงการด้าน………………………………………………………………………..
ห้วยฮ่องไคร์ดอยสะเก็ดเน้นในการศึกษา ………………….. …………………………………….
หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร…………………………………………………………………
เกษตรทฤษฎีใหม่ขนาเนื้อที่ 15 ไร่ ควรมีพื้นที่นา………ไร่
“เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1” มีหลักการสำคัญ คือ………………………………………………….
“เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2” มีหลักการสำคัญ คือ……………………………………………………
เป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง สำดับแรกคือ………………………………………
วัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ฯ คือ……………………………………………………………
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรก อยู่ที่………………………………………………………………………….
“Check Dam” ในศูนย์ห้วยฮ่องไคร้คือ………………………………………………………………….
…..Inovation Adoption Theory คือ awarenessInterestEvaluateTrialAdoption
…..Inovation Adoption Theory คือ สนใจ  ตระหนัก ทดลอง ประเมินค่า  ยอมรับ

เนื้อหาการรายงานที่มีประโยชน์มากที่สุดในวันนี้คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความรู้ใหม่ที่ได้คือ…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เ
กษตรทฤษฎีใหม่จะมีประโยชน์ต่อชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ให้ความเห็น

Be the first to comment!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: